Revisjon


Revisjon er en kvalitetskontroll hvor det foretas gjennomgang av styringssystemer, analytiske kontrollhandlinger og stikkprøvekontroller for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for at regnskapet er uten vesentlige feil. Gjennom vår revisjon vil vi i tillegg kunne hjelpe deg å kvalitetssikre regnskapet som styringsverktøy for bedriften, og kan gi nyttige råd for å effektivisere rutiner og redusere kostnader. Vi er opptatt av å kunne tilby ekspertise og personlig oppfølging.

 

Revisjonspliktige enheter i Norge utgjør alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt virksomheter som opererer i utvalgte bransjer. Finn ut om ditt selskap er revisjonspliktig.

 

Vår revisjonsmetodikk bygger på en flat struktur med kort avstand mellom medarbeider og partner. Det sikrer effektiv og fleksibel gjennomføring av revisjonsarbeidet. Vi holder til i lyse og moderne lokaler midt i Oslo sentrum. Dersom du har spørsmål angående revisjon, regnskap eller rådgivning, så ta gjerne kontakt med oss.