Se for deg en verden hvor ingen har tillit til hverandre...

Revisjon er en spesialtilpasset og nøye planlagt kvalitetskontroll for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for at regnskapet er uten vesentlige feil.

Tillit til at organisasjoner følger lover og regler og tillit til at økonomisk informasjon er riktig er en av grunnpilarene til et godt og effektivt velferdssamfunn. Dette er vårt samfunnsoppdrag.

Gjennom vår revisjon vil vi i tillegg kunne hjelpe med å kvalitetssikre regnskapet som styringsverktøy for bedriften, og kan gi nyttige råd for å effektivisere rutiner og prosesser. Vi er opptatt av å kunne tilby ekspertise og personlig oppfølging.

Revisjonspliktige enheter i Norge består i utgangspunktet av alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt virksomheter som opererer i utvalgte bransjer. Allikevel finnes det noen unntak. Finn ut om ditt selskap er revisjonspliktig.

Vår revisjonsmetodikk bygger på en flat struktur med kort avstand mellom medarbeider og partner. Det sikrer effektiv og fleksibel gjennomføring av revisjonsarbeidet. Vi holder til i lyse og moderne lokaler midt i Oslo sentrum. Dersom du har spørsmål angående revisjon, regnskap eller rådgivning, så ta gjerne kontakt med oss.