Regnskap er oversikt over selskapets eiendeler, egenkapital, gjeld, inntekter og kostnader. Regnskap kan virke komplisert og være tidkrevende. Derfor kan det være en god idé å overlate regnskapet til noen som kan det og som fører regnskapet effektivt og med god kvalitet.

Vi er autoriserte regnskapsførere gjennom vårt datterselskap Nor-Revisjon AS.

Vi leverer regnskaptjenester fra A til Å og bistår med utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer for alle typer selskaper og private.