Rådgivning


Rådgivning er å dele kompetanse. Vi opererer som veiledere, fjernkonsulenter og bistandsytere for selskaper som har utfordringer med regnskap og skatt. 

Vi har lang erfaring med stiftelser, omdannelser, kapitalendringer, verdsettelse og utarbeidelse av protokoller og dokumenter. Vi sitter på en stab av dyktige ansatte som er klare til å svare på dine henvendelser.