22.06.2020

Utsatte rapporteringsfrister 2021

Fristene for levering av årsregnskap og avholdelse av generalforsamling er utsatt.