23.03.2020

De utsatte fristene er fastsatt

En rekke betalingsfrister for skatt er utsatt og de nye fristene er nå fastsatt.