05.01.2022

Vi flytter!

Med utvikling og vekst så følger endrede behov.

Fra og med 14. januar 2022 er vi å finne i Tordenskiolds gate 8-10 i nyoppussede og eksklusive lokaler. 

Vi gleder oss til å ta fatt på fremtiden og en ny hverdag i T8-10!