20.04.2020

Samlet informasjon om tiltak som følge av Korona

Det kommer stadig nye tiltak ovenfor næringslivet som følge av den vanskelige situasjonen som mange bedrifter befinner seg i.  

I nyhetsbrevet på denne linken finnes en oppdatering om de aller siste tiltakene som er foreslått eller vedtatt for å avhjelpe forskjellige problemstillinger som har oppstått i forbindelse med koronakrisen.