23.03.2020

De utsatte fristene er fastsatt

For å avhjelpe bedriftenes likviditetssituasjon er det vedtatt at en rekke betalingsfrister for skatt skal utsettes. De utsatte fristene er nå fastsatt.

De nye fristene er:

  • Forskuddsskatt for personlige med forfall 15. mars utsettes til 1. mai
  • Forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april, utsettes til 1. september
  • Betalingsfrist for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai, utsettes til 15. august
  • Betalingsfrist for MVA som forfaller 14. april, utsettes til 10. juni

I tillegg er det vedtatt at lav sats MVA reduseres fra 12 % til 8 % fra 20. mars til 31. oktober.

Stortinget har også vedtatt at satsen for arbeidsgiveravgift skal reduseres med 4 prosentpoeng for en termin. Vi antar dette gjelder 2. termin (mars-april), men dette vil bli avklart innen kort tid.