18.03.2020

Regjeringens krisetiltak

Nyhetsbildet er i konstant endring, og det er vanskelig å få oversikt over tiltak som er gjort og vedtatt. Nedenfor vil vi gjengi en del av den mest sentrale informasjonen vi har fått fra våre nyhetskilder. Det kommer stadig nyheter og det er derfor mulig noe av dette vil endre seg.

 

Har dere spørsmål eller behov for å snakke i gjennom noe av dette er det bare å ta kontakt. Vi arbeider hjemmefra, men vi er tilgjengelige på telefon og epost.

 

Foreslåtte tiltak (det meste av dette er midlertidige ordninger som må vedtas på nytt på torsdag og sanksjoneres av kongen):

 1. Krisepakke på 100 milliarder. Halvparten av pakken vil gå til å finansiere statsgaranterte lån fra bankene til små og mellomstore foretak som sliter med likviditeten som følge av koronakrisen.
 2. Utsatt frist (på ubestemt tid) for betaling av MVA 14. april.
 3. Utsatt frist (på ubestemt tid) for betaling av forskuddsskatten 15. april.
 4. Utsatt frist (på ubestemt tid) for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai.
 5. Reduksjon av lav MVA sats fra 12 % til 8 % (gjelder kun lav sats). Gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2020.
 6. Skattemessig underskudd i 2020 kan tilbakeføres (nettes) mot overskudd i 2018 og 2019. Dette utbetales i skatteoppgjøret i 2021. Dette er en midlertidig adgang.
 7. En midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for 2020. Dette vil gjelde privatpersoner som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for 2020. I praksis betyr dette at eierne kan søke om ett års utsettelse av innbetalingen av forskuddsskatt for inntektsåret 2020 (som forfaller i 2021).
 8. Permitterte får full lønn i 20 dager. Dette gjelder inntil 6G (ca kr 600.000). Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager, resten betales av myndighetene (gjelder foreløpig tom 31.10.20)
 9. Omsorgsdager dobles, for de fleste foreldre fra 10 til 20 dager per forelder. Arbeidsgiverperiode reduseres til 3 dager.
 10. Arbeidsgiverperioden knyttet til sykepenger ifm koronavirus reduseres til 3 dager.
 11. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3 av fraværet og omsorgspenger fra dag 4.
 12. Selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele/deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av koronapandemien får kompensasjon hvor dekningsgraden er 80% av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fom 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.
 13. Personlig næringsdrivende får utsatt fristen for å betale forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai.