11.11.2019

FAQ

Har du spørsmål om revisor eller revisjon? Her får du svar!

 

1. Hva gjør en revisor?

Revisor benytter forskjellige metoder og strategier for å kontrollere at selskapets regnskap er uten vesentlige feil.

 

2. Hva er en revisjonsberetning?

Når revisjonen er ferdig så avgir revisor en skriftlig uttalelse, kalt «revisjonsberetning», som sier noe om revisors oppfatning av regnskapet. Revisjonsberetningen skal sendes inn til myndighetene sammen med regnskapet. Revisjonsberetningen er vanligvis:

  • «normal» – dvs. uten spesielle påpekninger,
  • «med forbehold» – dvs. at revisor ikke kan gå god for enkelte forhold eller deler av regnskapet,
  • «med presisering» – dvs. at revisor ønsker å gjøre leseren oppmerksom på enkelte forhold,
  • «negativ» – dvs. at revisor ikke er i stand til å uttale seg om regnskapet, for eksempel ved manglende dokumentasjon. 

 

3. Når må man ha revisor?

Selskaper er pliktig til å engasjere en revisor når man overstiger visse terskelverdier. Se vår enkle guide for å finne ut når du trenger revisor. 

 

4. Hvordan velger man eller bytter revisor? Er det vanskelig?

Å velge eller bytte revisor er enkelt. Selskapet velger revisor gjennom et generalforsamlingsvedtak. Generalforsamlingsprotokollen skal sendes inn via Samordnet Registermelding i Altinn. Vi hjelper gjerne til med dette og oppfordrer til å ta kontakt via vårt kontakskjema nederst på denne siden dersom selskapet skal velge eller bytte revisor. 

 

5. Hva annet kan jeg spørre revisor om? 

Hvilke tilleggstjenester revisor leverer varierer, men det skader ikke å spørre! Vi bistår våre klienter blant annet med

  • Å utarbeide regnskap og fylle ut skattemelding og tilhørende ligningspapirer,
  • Å utarbeide aksjonærregisteroppgaver,
  • Diverse attestasjoner, som f.eks. av alkoholomsetningsoppgaver, skatteFUNN, aksjeeierbøker, prosjektregnskap etc. 
  • Endringer og transaksjoner som f.eks. fusjoner, fisjoner, stiftelse av nytt selskap, selskapsavvikling, kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser, utbytte etc.

 

6. Hva koster revisor?

Prisen for revisjon varierer vanligvis med størrelsen på selskapet og antall transaksjoner i året. Hos oss får du gratis og uforpliktende pristilbud på revisjon. 

 

Ta kontakt for å finne ut om vi kan hjelpe deg!