29.03.2019

Åpenhetsrapport 2018

Berge & Lundal Revisjonsselskap AS reviderer foretak som nevnt i Revisorloven § 5a-1. Vi plikter dermed å fremlegge åpenhetsrapport hvert år jf. Revisorloven § 5a-2.

Åpenhetsrapporten for 2018 er tilgjengelig gjennom følgende nedlastningslink. 

 

Åpenhetsrapport 2018