04.02.2018

Revisjonsplikt

Revisjonsplikt

I utgangspunktet er alle norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper revisjonspliktige. Imidlertid finnes det unntak for selskaper som ikke overstiger enkelte terskelverdier. Revisjonspliktige må velge en registrert eller statsautorisert revisor som selskapets revisor og rapportere valgt revisor til Brønnøysundregistrene. I tillegg må revisor erklære at oppdraget aksepteres. 

 

 

Advokater, eiendomsmeglere og regnskapsførere er eksempler på virksomheter som er pålagt revisjon uavhengig av om de overstiger terskelverdier eller ikke. 

Revisor kan ikke ha noen tilknytning til selskapet utover å være selskapets revisor. Det er strenge reguleringer i Revisorloven for hvordan revisor skal opptre i forhold til uavhengighet og objektivitet. Revisor kan ikke ha familiær tilknytning til sitt klientell og det må ikke foreligge andre forhold som er evnet til å svekke tiltro til revisors uavhengighet og objektivitet. 

 

Aksjeselskaper er revisjonspliktige, men har mulighet til å velge bort revisor dersom de er så små at de holder terskelverdiene

  • driftsinntekter under 6 millioner kroner, og
  • balansesum under 23 millioner kroner, og
  • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

 

Morselskaper er revisjonspliktige, men har som aksjeselskap mulighet til å velge bort revisjon dersom konsernet sett som én enhet holder verdier under ovennevnte grenser. 

 

Enkeltpersonforetak har andre terskelverdier for revisjonsplikt. Denne selskapsformen er revisjonspliktig dersom omfanget overstiger én av terskelverdiene

  • driftsinntekter over 5 millioner kroner, eller
  • antall deltakere er over 5, eller
  • hvis samtlige deltakere er juridiske personer og har eiendeler i balansen for over 20 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk

 

Revisjonsplikten inntreffer det påløpende året når selskapet overstiger terskelverdiene. 

 

Er du fortsatt usikker på om du trenger en revisor? Kontakt oss for å finne ut mer.